content top

CZYM JEST WIEDZA?

CZYM JEST WIEDZA?

Wiedza to treści utrwalone w naszym mózgu zdobyte na drodze rożnych doświadczeń oraz uczenia się. Wiedza może dotyczyć przeróżnych dziedzin np. nauki, religii, polityki. Istnieją dwie ścieżki pozyskiwania wiedzy. Pierwszą z nim jest ścieżka indukcyjna, która polega na uczeniu się poprzez doświadczenia. Druga to ścieżka dedukcyjna oparta o posiadanie wiedzy teoretycznej. Wiedza to ogół informacji dotyczących...

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

WIEDZA W UJĘCIU HISTORYCZNYM

WIEDZA W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Pojęcie wiedzy po raz pierwszy wprowadził Platon, jako "uzasadnione i prawdziwe przekonanie". Tymczasem Arystoteles, jego uczeń wprowadził przekonanie antagonistyczne – empiryzm. Zwolennicy Platona uważali, że w racjonalizmie wiedza powstaje w wyniku dedukcyjnego rozumowania. Natomiast według empiryzmu wiedza powstaje dzięki zmysłom. Orędownikiem podejścia, które wyznawał Platon był także Rene Descartes...

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .
content top